Działaj Loklanie

24 maja 2024

Jesteś zaangażowany w życie lokalnej społeczności? Dostrzegasz jej problemy lub potrzeby? Masz pomysł na inicjatywę, którą chciałbyś przeprowadzić w swoim środowisku i wpłynąć na rozwój lokalnej społeczności? Pozyskaj wsparcie finansowe na realizację projektu z Programu „Działaj Lokalnie”!

Zgłoś się do Ośrodka Działaj Lokalnie:

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa
ul. Sosnowa 10
56-500 Stradomia Wierzchnia

www.dobrawidawa.pl
www.dzialajlokalnie.pl

Gminy objęte działaniami ODL:
Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica (gmina wiejska), Syców, Czernica, Długołęka, Jelcz-Laskowice, Wilków (powiat namysłowski).

 

O PROGRAMIE

WSPIERAMY LOKALNE SPOŁECZNOŚCI

Program „Działaj Lokalnie” powstał w 2000 roku i jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW). Od początku realizuje go Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce (ARFP).

Głównym celem Programu jest wspieranie i aktywizowanie lokalnych społeczności na terenach wiejskich i w małych miastach poprzez projekty obywatelskie, które służą pobudzaniu aspiracji rozwojowych i poprawie jakości życia oraz przyczyniają się do budowy kapitału społecznego. Ośrodki Działaj Lokalnie (ODL) to organizacje, które prowadzą lokalne konkursy grantowe. Za ich pośrednictwem rozdzielają środki przekazane przez PAFW oraz pozyskane od samorządów, przedsiębiorców i osób prywatnych. Zajmują się także działalnością szkoleniową, doradztwem i wspierają wolontariat.

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa jest Ośrodkiem Działaj Lokalnie od 2020 r. W ramach organizowanych przez LGD konkursów grantowych przyznawane są środki na projekty realizowane przez organizacje pozarządowe i grupy nieformalne działające na terenie miejscowości do 20 tys. mieszkańców objętych zasięgiem ośrodka, tj. gmin: Bierutów, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, Międzybórz, Oleśnica (gmina wiejska), Syców, Czernica, Długołęka, Jelcz-Laskowice, Wilków.

 

BUDUJEMY KAPITAŁ SPOŁECZNY

Każda społeczność jest inna: różni są ludzie, którzy ją tworzą, różne ma zasoby, tradycje i doświadczenia. Mieszkańcy poszczególnych miejscowości wybierają własne cele społecznego zaangażowania. Program umożliwia realizację tych przedsięwzięć, które w danym miejscu są naprawdę potrzebne.

W programie „Działaj Lokalnie” szansę na dofinansowanie mają pomysły, które przyczyniają się do rozwiązania określonego lokalnego problemu. Ważne jest również to, aby wspólnie realizowali je mieszkańcy i instytucje lokalne. W działania włączają się wolontariusze, samorządy lokalne, przedsiębiorcy i media. Udział w Programie jest szczególnie cenny dla mało doświadczonych organizacji i grup obywatelskich, do których dotychczas nie docierały informacje o ogólnopolskich programach albo które nie miały wystarczających umiejętności i wiary we własne siły, aby ubiegać się o takie dotacje.

 

CO JEST DLA NAS NAJWAŻNIEJSZE

Program „Działaj Lokalnie” jest swego rodzaju szkołą dla animatorów inicjatyw lokalnych, dzięki której przyszli lokalni liderzy odkryją, a później jak najpełniej rozwiną swój potencjał.

Program jest też inkubatorem organizacji pozarządowych powstających w małych miejscowościach. Działania prowadzone w ramach Programu mają podnosić poziom zaufania do tych organizacji, a także do animatorów społecznych w małych miejscowościach. To dzięki temu mieszkańcy bardziej angażują się w sprawy lokalne, a animatorzy inicjatyw lokalnych rozwijają swoje umiejętności liderskie i umacniają swoją pozycję w środowisku.

 

NASZE WARTOŚCI I POSTAWY

Zaangażowanie społeczne i odpowiedzialność


Podejmowane w Programie przedsięwzięcia służą wyzwalaniu społecznej energii. Ośrodki Działaj Lokalnie komunikują się ze swoją społecznością, angażują mieszkańców wsi i małych miast we wspólne działania. Wsparcie otrzymują projekty będące odpowiedzią na konkretne potrzeby.

Gotowość do podejmowania wyzwań i otwartość na współpracę

Ośrodki Działaj Lokalnie i realizatorzy projektów lokalnych poszukują niestandardowych metod działania, eksplorują nowe obszary zaangażowania społecznego oraz promują innowacyjne rozwiązania wśród swoich partnerów i odbiorców projektów.

Dzielenie się zasobami i budowanie partnerstw

Działając na rzecz dobra wspólnego, Ośrodki Działaj Lokalnie, realizatorzy projektów, mieszkańcy jak i wolontariusze pozyskują partnerów i zasoby (finansowe i rzeczowe). Wszyscy dbamy o jak najlepsze wykorzystanie powierzonych środków, transparentność procedur, rzetelny monitoring i rozliczenie prowadzonych działań. Budowany jest kapitał społeczny oparty na zaufaniu partnerów i obywateli.

Gminy partnerskie

Gmina Bierutów Gmina Bierutów Gmina Czernica Gmina Czernica Gmina
Długołęka Gmina
Długołęka Gmina Dobroszyce Gmina Dobroszyce Gmina Dziadowa Kłoda Gmina Dziadowa Kłoda Gmina Jelcz-Laskowice Gmina Jelcz-Laskowice Gmina Międzybórz Gmina Międzybórz Gmina Syców Gmina Syców Gmina Oleśnica Gmina Oleśnica Gmina Wilków Gmina Wilków