Historia Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa

5 marca 2024

Dobra i Widawa to dwie rzeki, które przepływają przez obszar gmin na wschód od Wrocławia. Połączyły one w ramach inicjatywy Leader+ partnerów społecznych, rolników oraz samorządów tworząc w 2005 roku Partnerstwo Doliny Dobrej Widawy.

10 stycznia 2006 roku powstała wspólna organizacja Lokalna Grupa Działania pod nazwą Fundacja Dobra Widawa. Obejmuje ona obszar 8 gmin: Długołęka, Czernica, Dziadowa Kłoda, Wilków, Bierutów, Oleśnica, Dobroszyce i Syców.

28 lipca 2008 roku w Sycowie odbyło się zebranie założycielskie ,,LGD- Dobra Widawa”. W zebraniu założycielskim wzięło udział 28 osób reprezentujących sektor publiczny, gospodarczy i społeczny. Na spotkaniu tym podjęto decyzje o powołaniu Stowarzyszenia (poprzednia forma prawna jaką była Fundacja nie dawała możliwości bycia członkami założycielami jednostkom samorządu terytorialnego) oraz przyjęły propozycję Statutu Stowarzyszenia. Zebrani członkowie- założyciele zdecydowali się na pozostawienie nazwy poprzedniej LGD czyli Stowarzyszenie LGD Dobra Widawa przy zmienionej nazwie formie prawnej LGD. Kolejno w 2011 r. Lokalna Grupa Działania poszerzyła się o gminę Międzybórz a w 2015 r. do LGD Dobra Widawa przystąpiła gmina Jelcz-Laskowice.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, mobilizowanie mieszkańców do wzięcia aktywnego udziału w ich rozwoju, upowszechnianie i wymiana informacji o inicjatywach, rozwój różnorodnych form turystyki, działanie na rzecz edukacji ekologicznej, ochrony środowiska i zasobów przyrody oraz wzrost świadomości dziedzictwa kulturowego tego obszaru.

Co to jest LGD Dobra Widawa?

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa jest stowarzyszeniem realizującym działania wykorzystujące potencjał zasobów przyrodniczych i kulturowych na rzecz rozwoju lokalnego obszarów wiejskich.

Kogo zrzeszamy?

Jesteśmy partnerstwem trójsektorowym składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego.

Gminy członkowskie LGD Dobra Widawa:

Długołęka, Czernica – powiat wrocławski,

Dziadowa Kłoda, Dobroszyce, Oleśnica, Bierutów, Syców, Międzybórz – powiat oleśnicki,

Wilków – powiat namysłowski,

Jelcz-Laskowice – powiat oławski.

Kto może do nas dołączyć?

Do współpracy zapraszamy osoby fizycznej, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, spółki prawa cywilnego i osoby prowadzące działalność gospodarczą na własne nazwisko.

Gminy partnerskie

Gmina Bierutów Gmina Bierutów Gmina Czernica Gmina Czernica Gmina
Długołęka Gmina
Długołęka Gmina Dobroszyce Gmina Dobroszyce Gmina Dziadowa Kłoda Gmina Dziadowa Kłoda Gmina Jelcz-Laskowice Gmina Jelcz-Laskowice Gmina Międzybórz Gmina Międzybórz Gmina Syców Gmina Syców Gmina Oleśnica Gmina Oleśnica Gmina Wilków Gmina Wilków