Rada LGD

5 marca 2024

Członkowie Rady są wybierani i odwoływani przez Walne Zebranie Członków. W skład Rady wchodzą przedstawiciele publicznych i prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych a żadna pojedyncza grupa interesów nie kontroluje procesu podejmowania decyzji. Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji oraz ustalenia kwot wsparcia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE).

Gminy partnerskie

Gmina Bierutów Gmina Bierutów Gmina Czernica Gmina Czernica Gmina
Długołęka Gmina
Długołęka Gmina Dobroszyce Gmina Dobroszyce Gmina Dziadowa Kłoda Gmina Dziadowa Kłoda Gmina Jelcz-Laskowice Gmina Jelcz-Laskowice Gmina Międzybórz Gmina Międzybórz Gmina Syców Gmina Syców Gmina Oleśnica Gmina Oleśnica Gmina Wilków Gmina Wilków