Walne Zebranie Członków

3 kwietnia 2024

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia a do jej kompetencji należy m.in. uchwalanie kierunków i programów organizacyjnej i finansowej działalności Stowarzyszenia, w tym budżetu Stowarzyszenia, wybór i odwołanie członków Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej, zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.

Gminy partnerskie

Gmina Bierutów Gmina Bierutów Gmina Czernica Gmina Czernica Gmina
Długołęka Gmina
Długołęka Gmina Dobroszyce Gmina Dobroszyce Gmina Dziadowa Kłoda Gmina Dziadowa Kłoda Gmina Jelcz-Laskowice Gmina Jelcz-Laskowice Gmina Międzybórz Gmina Międzybórz Gmina Syców Gmina Syców Gmina Oleśnica Gmina Oleśnica Gmina Wilków Gmina Wilków